© Arie van Genderen, december 2016

Vervolg kader verdeelcentra


5. Locust en De Nieuwe Lelie hebben enkele jaren nauw samengewerkt (kwa ideeën en in hetzelfde magazijn).

Inmiddels zijn de verhoudingen danig bekoeld en zijn de maga-zijnen weer gescheiden! De huidige eigenaar van Locust wil zijn bedrijf verkopen en de Federatie (wat daar van over is) wil het wel overnemen. In de praktijk komt het er op neer dat de verdelers die nu Trivia vormen Locust zouden moeten overnemen.

Dus, zoals hiervoor gezegd: De Nieuwe Lelie zit in een positie om EKO te maken of te breken.

6. Bij De Razende Bol heeft een paleisrevolutie plaats gevonden en van een Nieuwe Leliekoers lijkt men nu over te gaan naar een Trivia/Federatiekoers.


BD-verdeling

Dit verhaal kan aanzienlijk korter worden dan het EKO-verhaal, vooral omdat het om minder verdeelcentra gaat.

De eerste verdeelaktiviteiten van de BD dateren al vanaf de jaren `3O toen vanaf het landbouwbedrijf Loverendale op Walcheren allerlei produkten naar geïnteresseerde konsumenten(kringen) en de pioniers onder de reformwinkeliers werden gebracht.

In de jaren ’60 zijn de aktiviteiten van het bedrijf sterk uitgebreid en tot voor kort leverde Loverendale aan een zestigtal winkels verpakte produkten als granen, peulvruchten, meel, brood uit eigen bakkerij en diverse groenten. De meeste produkten zijn nu alleen via Proserpina te verkrijgen.

Proserpina is ontstaan op het tuinbouwbedrijf De Vier Jaargetijden in Nieuwe Wetering (bij Leiden). Het is begonnen met huisverkoop van produkten van eigen land, maar eind jaren zestig nam de handel zo`n vlucht dat in een apart pand gestart kon worden met een echt verdeelcentrum.

Het verdeelcentrum Gaea in Noord-Holland kent een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis. Het begon in de schuur van de teler Jan Schrijver in Warmenhuizen (bijna 10 jaar geleden) en is na enige omzwervingen terecht  gekomen op een industrieterrein in Alkmaar (in een fraai pand naar eigen ontwerp).

Voor het noord-oostelijke deel van Nederland is er verdeelcentrum

Bloemberg. Ontstaan op initiatief van Proserpina, ongeveer in dezelfde tijd als Gaea. Gedurende enkele jaren heeft verdeel-centrum Overbetuwe gefungeerd als verdeelcentrum voor midden- en zuid-oost-Nederland (groenten en fruit). Toen Overbetuwe failliet ging werd voor dat gebied het verdeelcentrum Erda opgericht.

De hiervoor genoemde verdeelcentra houden zich uitsluitend bezig met de verdeling van de zogenaamde verswaren. De droge waren, konserven en allerlei andere gebruiksartikelen worden geleverd door het bedrijf Akwarius dat zetelt in een eigenzinnig vorm-

gegeven pand op het industrieterrein Almere-Vaart. De bindende faktor tussen deze bedrijven is de Anthroposofie, zichtbaar gemaakt door de Nederlandse BD-vereniging waar iedereen bij aangesloten is.

Werken vanuit zo`n strak omschreven Normen- en waarden-patroon schept duidelijkheid en een band. Vandaar dat het lijkt alsof het binnen de BD-beweging alles koek en ei is. Maar in de praktijk blijken ook hier paleisrevoluties plaats te vinden en proberen bepaalde personen de zaken naar hun hand te zetten. En wanneer dat gebeurt rollen er koppen. Erda is inmiddels al weer ter ziele gegaan (want niet langer gewenst?) en bij Gaea moest de directeur het veld ruimen (voor een volgzamer tiep?).

Als we de BD-handel overzien dan blijkt dat de touwtjes steeds meer bij één bedrijf samen komen: Proserpina. De rest mag meedoen (zakelijk gezien). Proserpina verzorgt ook de ex- en

import van BD-produkten. Blijkbaar weet men alleen bij Proserpina hoe men sociale processen tussen mensen op gang moet brengen en een aktief midden tussen producent en

konsument moet handhaven. Men spreekt daarbij over de sociale driegeleding:  producent, verdelers en konsument.


Diverse verdelers

De reformverdelers blijven hier volledig buiten beschouwing. Zonder hen is het al ingewikkeld genoeg. Een belangrijke

produeent/verdeler is het bedrijf Manna. Als verdeler ontstaan in het midden van de jaren '70, daarvoor aktief in de opbouw van een winkelketen en bakkerij op macrobiotische leest geschoeid. Wilde nooit samenwerken met EKO of BD en is altijd een zeer direkte konkurrent van deze twee geweest. Geruime tijd heeft men getracht in heel Nederland en zelfs België vaste voet aan de grond te krijgen, maar dat lukte onvoldoende,

vandaar een faillissement in `82.

Inmiddels met hulp van o.a. Locust (jaja, hoe bestaat het) weer als een Phoenix uit de as herrezen. Pakt het nu allemaal wat zakelijker aan en probeert wat andere markten aan te boren.


Rond 1975 reed iemand allerlei winkels en verdeelcentra af met de aanbieding van biologies geteelde produkten uit de Vere-nigde Staten. Hij werd met enig wantrouwen bekeken, maar de

EKO-verdelers wilden in principe wel praten. Lange verhalen kortKader 3 Previous (left) Home page