© Arie van Genderen, december 2016

Kader artikel computer


De verdeelcentra


(NB: wellicht is het niet voor iedereen duidelijk, maar verdelers, zoals hierna beschreven, zijn in de praktijk een soort groothandels die winkels en restaurants beleveren.

Maar vanuit de samenwerkingsgedachte werden ze destijds niet gezien als groothandel, maar als een tussenstation tussen telers, verwerkers en winkeliers. Ze verdeelden de beschikbare producten over de winkels en verleenden dus diensten. Verwerkers zijn bedrijven die bijvoorbeeld, sappen, jams, soepen e.d. maken, maar ook bakkers, worst- en kaasmakers AvG)


Omstreeks 1972 waren er drie verdeelcentrumpjes die de voorlopers van het EKO-produkt (die naam was toen nog onbekend) verdeelden. Dat waren De Kleine Aarde (nu `t Boldercentrum), fa. Rein van Rijs (nu gedeeld Locust en De Schalm) en Stichting De Nieuwe Lelie (nu een BV). De samenwerking tussen die drie ontstond spontaan en er werd geprobeerd ook met anderen samen te werken (Manna en BD) hetgeen niet lukte.

De regio’s waren zeer groot, maar werden in de loop der jaren steeds verder opgesplitst in zelfstandige eenheden. Op een gegeven moment (1978) werd de samenwerking tussen de regio`s geformaliseerd door het zogenaamde Federatie kontrakt. De volgende bedrijven ondertekenden het kontrakt:


Verdeelcentrum Overbetuwe kon zich niet vinden in het kontrakt en haakte af (en ging ongeveer een jaar later failliet). Na de start zijn nog toegetreden:Verder zijn er nog een aantal wijzigingen opgetreden. Het Midden en De Sutelkoffe zijn failliet. De verdeling in dat gebied is voor een deel overgenomen door de aangrenzende verdelers.


Daarnaast hebben winkeliers, enkele verwerkers en telers een verdeelcentrum opgericht onder de naam De Nieuwe Band. Dit verdeelcentrum is geen lid van de Federatie, maar werkt er wel

nauw mee samen. In Noord-Holland is lange tijd geprobeerd om de EKO-groenten en -fruit verdeeld te krijgen door het BD-groenteverdeelcentrum Gaea. Toen dat definitief afgeketst was

is het verdeelcentrum De Razende Bol opgericht. Ook geen lid van de Federatie, maar met nauwe banden met De Nieuwe Lelie en zo toch een beetje bij de Federatie horend.

Onder de vleugels van Locust is twee jaar geleden ook nog een nieuw bedrijf ontstaan namelijk Origina. Dat bedrijf richt zich uitsluitend op de export van EKO-produkten (voornamelijk naar Duitsland). Origina is geen lid van de Federatie.


En dan komen we nu bij de situatie zoals die op dit moment is.

Als organisatievorm stelt de Federatie niet veel meer voor. Verschillende bedrijven lappen het kontrakt aan hun laars en het formele overleg is prakties verdwenen. Er tekenen zich wel nieuwe overlegvormen af en dat zit als volgt:

l. De verdeelcentra De Groene Band, ’t Boldercentrum, De Schalm en De Distel hebben samen het bedrijf Trivia opgezet. Trivia verzorgt voor deze vier de hele handel in droogwaren. De

verswaren verzorgt iedereen zelf.

2. De Euleteul ’zit`niet officieel in Trivia maar via hun banden met ’t Boldercentrum doen ze toch een beetje mee. De Nieuwe Band is wel afnemer van Trivia, maar geen deelnemer.

3. De Delta is officieel uit de Federatie gestapt en vaart een eigen koers die maar op één punt kan uitkomen …… (jammer Willem).

4. De Nieuwe Lelie is een moeilijk punt in dit geheel. De laatste jaren heeft men herhaaldelijk geprobeerd de Federatie in een door haar gewenste richting te sturen. Zonder sukses overi-gens, maar het heeft het overleg bij tijd en wijle behoorlijk gefrustreerd.

Op dit moment hebben ze weer een sleutelpositie (zie 5). Op het moment dat dit geschreven wordt hangt de beslissing in de lucht.


Next (right) Home page