© Arie van Genderen, eind april 2016

Op de volgende pagina’s enkele interviews en artikelen die ik heb geschreven in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. ‘Ter leering ende vermaek’. Grappig om te zien hoe naïef we waren en hoe idealistisch. En ook aardig om te zien hoe actueel diverse onderwerpen nog steeds (of weer?) zijn.

De toen gangbare ‘moderne’ spelling heb ik intact gelaten.

Provo en de jaren zestig.

(dit artikel is geschreven voor de Memokrant in september 1985)


Deze zomer is het twintig jaar geleden dat provo de mensen deed lachen, huilen en in ieder geval huiveren. Zou de bestaande orde op de helling gaan? Arie van Genderen maakte een groot deel van de provotijd mee, groeide langzaam maar zeker in de beweging. Na de kantoordag werd het grijze pak op de wc verwisseld voor het spijkerpak. Voor MeMOkrant blikt hij terug . Lees verder…..


Prrt, Prrt doet de komputer

Dit artikel is geschreven in 1985 voor De Alternatieve Konsumentengids (DAK).

De romantiek van de jaren tachtig? Komputers voor de voorraad-beheersing en de fakturering. Een vrachtwagenvloot waarin de tien-tonners al bij de kleintjes horen. Rolkontainers, hydrauliese liften, snelle folders, wegwerpverakkingen, streepjeskode en kassa’s die bliep doen.

Einde van een romanties ideaalbeeld of het begin van iets heel nieuws?

De zaken weer eens op een rijtje gezet. Lees verder ……


Eko is Eko niet meer

Gepubliceerd in het blad De Kleine Aarde 5.7 - 1985


Het gaat niet zo goed met het EKO circuit. Ruim 10 jaar geleden ontwikkelde zich dit alternatieve circuit van landbouw, verwerking en handel, gebaseerd op ekologische uitgangspunten. Kleinschaligheid, mens- en milieuvriendelijk, kringloop waren begrippen die hoog in het vaandel stonden genoteerd. Uit kabouterwinkeltjes groeiden natuur-voedingswinkels. Waar nog niets was schoten alternatieve winkels als paddestoelen uit de grond. De bedoeling was een zo gesloten mogelijke kringloop van geld en goederen te ontwerpen, als kiemcel van een nieuwe, ekologisch verantwoorde samenleving. Lees verder


Losse opmerkingen

Na het tweede jaar van de Grafische School gingen we met een groepje studenten in deze opgelapte Hanomag naar Joegoslavië. Een fantastische belevenis, met pech in Italië en een tractormonteur die ons weer op weg hielp. In mijn memoires een wat uitgebreidere beschrijving.

Met de Hanomag op pad

Een lofzang op de alternatieve voeding en een leven zonder Unilever. Het kan, nog steeds!

Leven zonder Unilever

Als een soort vervolg op ‘Leven zonder Unilever’ heb ik de Gids voor Alternatieve Voeding geschreven. Een wat haastig samengesteld boekje met nogal wat slordigheden er in. Maar het voorzag wel in een behoefte. Het restant is bij De Slegte uitverkocht.

Gids voor alternatieve voeding

Stadsboerderij

Oude wijn in nieuwe zakken

De laatste jaren zien we een opmars van het fenomeen Stadsboerderij. Soms in combinatie met een kinderboerderij of -speeltuin, maar ook professioneel gerunde bedrijven met een voorbeeldfunctie voor de buurt.

Nieuw is dit idee niet. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw waren wij, gestimuleerd door Roel van Duijn en de kabouterbeweging al bezig met het opzetten van stadsboerderijen. In de praktijk ging het om braakliggende terreintjes in de binnenstad, waar buurtbewoners wat konden tuinieren.

Met een groepje mensen hebben we toen een krantje opgezet met daarin tips voor de alternatieve tuinders en in 1974 hebben we de Stadsboerderij Kalender uitgebracht. Elke maand aan de voorzijde simpele tekeningen voor wat je in de tuin kon doen. Op de achterkant van elke maand een handgeschreven stichtelijk verhaaltje over biologisch tuinieren en een recept met produkten van het seizoen. De hele kalender is te zien en te lezen in een album. Ga naar:


http://myalbum.com/album/rVZWG57NPmSZ

Enkele artikelen Home Het provotariaat

Verslag van een diskussieweekend over de uitbouw van het EKO-circuit


Deze notulen heb ik gemaakt op een ouderwetse typemachine, op stencil, uitgedraaid en verstuurd. Dagen werk. Het weekend werd gehouden op de Volkhogeschool Kerk en Wereld te Driebergen, op 22, 23 en 24 februari 1980. Op de vrijdagavond werd vooral gesproken over distributiezaken (verdeelcentra). De rest van het weekend stond in het teken van de organisatie van het EKO-circuit. Er is lange tijd gesproken over hoe de “alternatieve maatschappij” vorm zou moeten krijgen. Hoe krijg je grip op de economie, wat organiseer je en wie neemt het voortouw. Laten die alternatievelingen zich wel organiseren? Dat soort vragen dus. Waar dat is geëindigd vind u ondermeer in het voorgaande artikel ‘Eko is Eko niet meer’.

Omdat het digitaliseren van die teksten met mijn eenvoudige hulpmiddelen een hels karwij is heb ik besloten de pagina’s in te scannen en als foto’s in een album te zetten. Veel plezier ermee. Zie: http://myalbum.com/album/LiXXcB6sbIFQ